Registration form

KARTA ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI
na Konferencji XLI NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ
Dźwirzyno, 12-14 września 2018 r.

Imię i Nazwisko *
Stanowisko *
Uczelnia, instytucja, firma *
NIP/PESEL *
Miejscowość (z kodem pocztowym) *
Ulica *
Telefon *
Email *
Opłaty *
Transport * Transport Koszalin-Dźwirzyno-Koszalin
Tytuł referatu *
Autorzy *
Streszczenie referatu