1. Pełna opłata konferencyjna 1 w wysokości 1.450 zł (brutto) obejmująca:

 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • transport Koszalin-Dźwirzyno-Koszalin,
 • obsługę administracyjną uczestników konferencji,
 • materiały multimedialne,
 • materiały promocyjne,
 • udział w imprezach towarzyszących,
 • publikację artykułu w monografii - XLI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej – Narzędzia i technologie dla Przemysłu 4.0

2. Pełna opłata konferencyjna 2 w wysokości 2.372,50 zł (brutto) obejmująca:

 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • transport Koszalin-Dźwirzyno-Koszalin,
 • obsługę administracyjną uczestników konferencji,
 • materiały konferencyjne papierowe i multimedialne,
 • materiały promocyjne,
 • udział w imprezach towarzyszących,
 • publikację artykułu w monografii - XLI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej – Narzędzia i technologie dla Przemysłu 4.0,
 • publikację artykułu w czasopiśmie Mechanik.

3. Pełna opłata konferencyjna 3 w wysokości 2.502,10 zł (brutto) obejmująca:

 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • transport Koszalin-Dźwirzyno-Koszalin,
 • obsługę administracyjną uczestników konferencji,
 • materiały konferencyjne papierowe i multimedialne,
 • materiały promocyjne,
 • udział w imprezach towarzyszących,
 • publikację artykułu w monografii - XLI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej – Narzędzia i technologie dla Przemysłu 4.0,
 • publikację artykułu w czasopiśmie Journal of Machine Engineering.

4. Opłata konferencyjna obniżona 1 dla uczestnika bez publikacji artykułu wynosi 1.000 zł (brutto) obejmująca:

 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • transport Koszalin-Dźwirzyno-Koszalin,
 • obsługę administracyjną uczestników konferencji,
 • materiały konferencyjne papierowe i multimedialne,
 • materiały promocyjne,
 • udział w imprezach towarzyszących.

5. Opłata konferencyjna obniżona 2 dla uczestnika (student, doktorant) bez publikacji artykułu wynosi 750 zł (brutto) obejmująca:

 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • transport Koszalin-Dźwirzyno-Koszalin,
 • obsługę administracyjną uczestników konferencji.

6. Opłata dla osoby towarzyszącej wynosi 750 zł + VAT obejmująca:

 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • transport Koszalin-Dźwirzyno-Koszalin.

 

Opłatę konferencyjną należy przelać na konto:

Bank Handlowy w Warszawie

Nr konta: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003

Tytuł przelewu:

XLI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej NSOS2018, 248.902.0001 - opłata konferencyjna za ...(imię i nazwisko uczestnika, firma)

Właściciel konta:

Politechnika Koszalińska

Ul. Śniadeckich 2

75-453 Koszalin